Vstupem České republiky do EU se zásadně změnila pravidla a možnosti pro prodej a servis osobních vozidel i pro české podnikatelské subjekty (nařízení Evropské komise č. 1400/2002 – tzv. Bloková výjimka).

Dne 1.10.2005 začalo v oblasti prodeje a servisu automobilů platit nové nařízení, které se vžilo po názvem „Změna blokové výjimky“. Tato změna má přinést snížení cen nových automobilů a snížení cen náhradních dílů. Dříve si výrobci – automobilky mohli diktovat kdo bude jejich výrobky prodávat, kde je bude prodávat, jak bude prodejna  vypadat a hlavně jaká bude prodejní cena. S novým nařízením tyto restrikce ze stran automobilek končí. To by mělo znamenat nové prodejce, servisy, tím i větší konkurenci a nižší ceny.

Co to znamená v praxi:

Servis vozidel
•  nezávislý/neznačkový servis může provádět veškeré nezáruční opravy a údržby stanovené výrobcem na jakémkoliv vozidle, aniž by tím zákazník ztrácel záruku daného výrobce
•  při opravě, nebo údržbě může takový servis použít i díly jiné, než dodané výrobcem
•  platnost záruky je samozřejmě podmíněna odborně a řádně provedenou prací takového servisu
•  záruční opravu, na kterou se vztahuje záruka výrobce provádí pouze autorizovaný servis a používá jen originální náhradní díly
•  nezávislý/neznačkový servis má dle Blokové výjimky přístup ke všem technickým informacím, diagnostickému a jinému vybavení, které jsou potřebné k opravě a údržbě vozů dané ho výrobce.
•  nezávislý/neznačkový servis má možnost školit své zaměstnance ve spolupráci se zastoupením daného výrobce
•  obchodní společnosti se značkovým servisem mohou provozovat , po splnění určitých kritérií, značkový i neznačkový servis i jiného výrobce

© Copyright 2016 HS Autosdružení s.r.o. Web by JC Group.